C/Cadeas de caracteres

< C
C
← Volver a Matrices Cadeas de caracteres Seguir con Estruturas


En C as cadeas de caracteres son matrices de caracteres rematadas no “carácter nulo”, «'\0'».

Cadeas literais

editar

Ao escribir unha cadea de caracteres coma constante literal, ou sexa, directamente introducida no código fonte, pode facerse de dúas formas: como caracteres separados que forman parte dunha matriz ou delimitándoa cunhas comiñas dobres. Véxase o seguinte exemplo, en que se lle asigna unha cadea a unha variable:

cadea = "Exemplo";
cadea = {'E', 'x', 'e', 'm', 'p', 'l', 'o', '\0'};

As cadeas rematan sempre no carácter nulo, «'\0'», e na segunda forma fai falla especificalo manualmente, mentres que cando se escribe texto rodeado de comiñas dobres non fai falla.

Asemade, no caso das cadeas de caracteres limitadas por comiñas dobres, cómpre saber que dúas cadeas de caracteres seguidas conforman unha única cadea, é dicir, os seguintes exemplos son idénticos no resultado:

cadea = "Isto é unha cadea de exemplo."
cadea = "Isto é "
	"unha cadea "
	"de exemplo";

Cadeas nulas

editar

Unha cadea de caracteres é nula, «non contén caracteres», se non contén ningún carácter (obviamente) ou se o único carácter que contén é o “carácter nulo”, '\0'.

Os xeitos máis eficientes de comprobar se unha cadea é nula (nunha expresión) son:

cadea[0]=='\0';
cadea[0]==0;

Existen outros xeitos, mediante funcións da biblioteca estándar de C, se ben non son tan eficientes coma os anteriores, motivo polo cal o seu uso está desaconsellado:

strcmp(cadea,"")==0;
strlen(cadea)==0;

Véxase tamén

editar


C
← Volver a Matrices Cadeas de caracteres Seguir con Estruturas