C
← Volver a assert.h complex.h Seguir con ctype.h


Este ficheiro de cabeceira céntrase en fornecer as funcionalidades necesarias para o traballo con aritmética complexa. Todas as súas funcións utilizan o tipo complex. Pode incluírse nun código fonte mediante a seguinte directriz:

#include <complex.h>

Funcións

editar

Toda función desta biblioteca conta con tres versións, que traballan cos distintos tipos reais: float, double e long double. A continuacións lístanse as versións que traballan co double. Para traballar coa versión float abonda con sufixar o identificador das funcións cun f, e para traballar coa versión long double abonda con sufixar o identificador das funcións cun l.

Nótese que todos os ángulos están en radiáns.

Prototipo Función
double cabs(double complex); Magnitude complexa.
double complex cacos(double complex); Coseno inverso complexo.
double complex cacosh(double complex); Coseno hiperbólico complexo.
double carg(double complex); Argumento complexo.
double complex casin(double complex); Seno inverso complexo.
double complex casinh(double complex); Seno hiperbólico complexo.
double complex catan(double complex); Tanxente inversa complexa.
double complex catanh(double complex); Tanxente hiperbólica inversa complexa.
double complex ccos(double complex); Coseno complexo.
double complex ccosh(double complex); Coseno hiperbólico complexo.
double complex cexp(double complex); Exponencial complexo.
double cimag(double complex); Parte imaxinaria dun número complexo.
double complex clog(double complex); Logaritmo complexo.
double complex conj(double complex); Conxugación complexa.
double complex cpow(double complex, double complex); Potencia complexa.
double complex cproj(double complex); Proxección complexa.
double creal(double complex); Parte real dun número complexo.
double complex csin(double complex); Seno complexo.
double complex csinh(double complex); Seno hiperbólico complexo.
double complex csqrt(double complex); Raíz cadrada complexa.
double complex ctan(double complex); Tanxente complexa.
double complex ctanh(double complex); Tanxente hiperbólica complexa.


C
← Volver a assert.h complex.h Seguir con ctype.h