C
Historia Seguir con Características


A linguaxe de programación C creouna Dennis Ritchie entre 1969 e 1973, cando traballaba en Bell Laboratories de AT&T xunto con Ken Thompson no deseño do sistema operativo UNIX. C creouse para poder escribir dito sistema operativo nunha linguaxe de alto nivel, independente do hardware onde se executase.

Contar cunha linguaxe de alto nivel permitiu o avance dos sistemas operativos, xa que o mesmo código podía utilizarse nas distintas plataformas, propiciando a reutilización de código e reducindo os tempos de desenvolvemento. Así é que os sistemas operativos baseados en UNIX, coma BSD ou GNU/Linux, así coma outros moitos que foron escritos en C.

Ademais, co paso do tempo desenvolvéronse centos de bibliotecas que permiten aos programadores utilizar o código desenvolvido por outros para a realización de tarefas comúns. Isto, á súa vez, propiciou o desenvolvemento de aplicacións na linguaxe C.

Hoxe en día C continúa sendo unha das principais linguaxes de programación, e foi a base de outras linguaxes importantes que se diferencian dela simplemente nas bibliotecas que utilizan e na forma de enfocar a programación.

Evolución

editar

A mediados dos anos 60, Martin Richards deseñou a linguaxe BCPL  coa finalidade de utilizalo para escribir software de sistemas operativos e compiladores.

En 1969 escribiu B , en Bell Laboratories, co obxectivo de volver codificar UNIX (escrito ata o momento en linguaxe ensambladora) utilizando unha linguaxe de alto nivel máis portable e flexible.

Durante os seguintes anos, Dennis Ritchie modificou a linguaxe B, chegando a crear a linguaxe C e volvendo escribir o sistema UNIX en dita linguaxe. Engadiu novas características, coma o deseño de tipos e as estruturas de datos.

En 1978, Dennis Ritchie e Brian Kernighan publicaron a primeira edición do libro The C Programming Language ("a linguaxe de programación C"). Este libro foi durante anos a especificación informal da linguaxe.

A mediados dos anos 80, Bjarne Stroustrup ─tamén dos Bell Laboratories─ creou a linguaxe C++ , unha linguaxe baseada en C, con numerosas características adicionais, sendo a principal que a linguaxe estaba destinada á programación orientada a obxectos. Se ben se crearon moitas linguaxes baseadas en C, C++ é a que permaneceu máis ligada a C.

Nos seguintes anos á publicación do C de Kernighan e Ritchie engadíronse á linguaxe moitas características non oficiais, que estaban presentes en algúns compiladores e non noutros. Foi por iso que en 1989 o ANSI (o Instituto nacional de estándares dos Estados Unidos) publicou o primeiro estándar de C, que se coñece coma "ANSI C".

Neste estándar tomáronse gran parten das funcionalidades non oficiais e engadíronse novas funcionalidades coma os prototipos de función, e un preprocesador mellorado. Tamén se modificou a sintaxe da declaración de parámetros de funcións, para que incluísen o tipo canda o nome.

Ao ano seguinte, en 1990, publicouse a estandarización ISO da linguaxe. Este estándar é basicamente o estándar ANSI, cunhas poucas modificacións no formato. Este estándar coñécese coma o C89 ou o C90, e trátase da mesma linguaxe.

Baseándose no estándar ANSI que estaba en preparación, en 1988 Kernighan e Ritchie publicaron a segunda edición do seu libro, que a día de hoxe aínda segue a ser unhas das principais referencias en torno á linguaxe.

Durante os seguintes anos, a linguaxe C permaneceu sen demasiados cambios. Porén, como sucedera anteriormente, os distintos compiladores foron incorporando funcionalidades adicionais, que outros compiladores non tiñan, sendo C++ a principal influencia.

Foi por ese motivo que a finais dos 90 decidiuse revisar o estándar de C, o que levou á publicación do estándar C99. Este estándar inclúe algunhas funcionalidades novas: as funcións inline, a posibilidade de declarar variables de calquera parte do código, os comentarios dunha soa liña, os tipos de datos long long int, bool e complex, etc.

Aínda a día de hoxe o proceso de evolución da linguaxe segue o seu curso, e dende o 2007 estase a traballar nun novo estándar.


C
Historia Seguir con Características