C
← Volver a fenv.h float.h Seguir con inttypes.h


Este ficheiro de cabeceira contén claves que expanden os límites e parámetros dos tipos reais. Pode incluírse nun código fonte mediante a seguinte directriz:

#include <float.h>

Claves Editar

FLT_ROUNDS Editar

Indica o modo de redondeo para as sumas de números reais, e pode valer:

-1
Indeterminado.
0
Cara o cero.
1
Cara o máis próximo.
2
Cara infinito.
3
Cara menos infinito.

FLT_EVAL_METHO Editar

Determina os formatos de avaliación das expresións con tipos reais, e pode valer:

-1
Indeterminado.
0
Avaliar todas as expresións e constantes á precisión do tipo.
1
Avaliar as expresións de tipo float ou double á precisión double.
2
Avaliar todas as expresións e constantes á precisión long double.

FLT_RADIX Editar

Raio da representación do expoñente (mínimo 2).

FLT_MANT_DIG Editar

Número de díxitos do tipo float.

DBL_MANT_DIG Editar

Número de díxitos do tipo double.

LDBL_MANT_DIG Editar

Número de díxitos do tipo long double.

DECIMAL_DIG Editar

Valor mínimo: 10.

FLT_DIG Editar

Valor mínimo: 6.

DBL_DIG Editar

Valor mínimo: 10.

LDBL_DIG Editar

Valor mínimo: 10.

FLT_MIN_EXP Editar

DBL_MIN_EXP Editar

LDBL_MIN_EXP Editar

FLT_MIN_10_EXP Editar

Valor mínimo: -37.

DBL_MIN_10_EXP Editar

Valor mínimo: -37.

LDBL_MIN_10_EXP Editar

Valor mínimo: -37.

FLT_MAX_EXP Editar

DBL_MAX_EXP Editar

LDBL_MAX_EXP Editar

FLT_MAX_10_EXP Editar

Valor mínimo: +37.

DBL_MAX_10_EXP Editar

Valor mínimo: +37.

LDBL_MAX_10_EXP Editar

Valor mínimo: +37.

FLT_MAX Editar

Valor mínimo: 1E+37.

DBL_MAX Editar

Valor mínimo: 1E+37.

LDBL_MAX Editar

Valor mínimo: 1E+37.

FLT_EPSILON Editar

Valor mínimo: 1E-5.

DBL_EPSILON Editar

Valor mínimo: 1E-9.

LDBL_EPSILON Editar

Valor mínimo: 1E-9.

FLT_MIN Editar

Valor mínimo: 1E-37.

DBL_MIN Editar

Valor mínimo: 1E-37.

LDBL_MIN Editar

Valor mínimo: 1E-37.


C
← Volver a fenv.h float.h Seguir con inttypes.h