C/Identificadores

< C
C
← Volver a Variables Identificadores Seguir con Tipos de datos fundamentais


Os identificadores definen nomes de variables, funcións, estruturas, macros, etc.

Regras de construción Editar

Os identificadores, xa sexa de variables ou funcións, teñen que cumprir certas regras:

  • Non ser unha palabra reservada de C.
  • Non comezar por un díxito.
  • Conter só letras do alfabeto anglosaxón, díxitos e barras baixas (_).

As letras poden estar en maiúsculas e en minúsculas, e ademais cómpre ter en conta que na linguaxe de programación C as letras maiúsculas e minúsculas diferéncianse as unhas das outras. É dicir: a e A son identificadores completamente distintos.

Asemade, cómpre ten en conta que, se ben os nosos identificadores poden conter máis de 64 caracteres, o programa só utilizará eses 64 primeiros caracteres para diferenciar uns identificadores doutros.

Palabras reservadas Editar

As palabras reservadas son identificadores que forman xa parte de C, e por tanto xa están collidos (non podemos facer novos identificadores chamados igual). As palabras clave en C son relativamente poucas (32).

Consellos de construción Editar

Aínda que o noso programa vai funcionar fagámolo ou non, cómpre utilizar identificadores que sexan descritivos e favorezan ou axuden á comprensión do código, aínda que iso supoña facelos máis longos. Pero sen facelos extremadamente longos, claro está. Hai que buscar o equilibrio entre «facilidade para comprender o código» e «facilidade para codificalo».

Tamén cómpre ter en conta que variables e funcións non poden ter identificadores idénticos. Quizais sexa unha boa idea utilizar algún sistema para nomear sempre de xeito distinto unhas e outras, coma o uso de maiúscula inicial nas funcións, ou algún tipo de prefixo ou sufixo.


C
← Volver a Variables Identificadores Seguir con Tipos de datos fundamentais