C/Constantes literais

< C
C
← Volver a Comentarios Constantes literais Seguir con Variables


Chamámoslles constantes literais a aqueles valores, numéricos ou alfanuméricos, que foron introducidos directamente no código, e por tanto aparecen directamente nel (nin os introduce o usuario nin son froito de operación algunha).

Enteiros

editar

Sistemas de numeración dos literais enteiros

editar

Podemos escribir os enteiros literais en tres sistemas de numeración: decimal (se o número non comeza por cero), octal (se precedemos o número dun cero, 0) ou hexadecimal (se precedemos un número dun cero e un xe, 0x ou 0X).

Sufixos dos literais enteiros

editar

No caso dos literais enteiros, o compilador pode almacenar as constantes literais coma se fosen de tipo int (por defecto), unsigned int, long ou unsigned long. O compilador, tras analizar unha constante, asignaralle un destes tres tipos. Pero cómpre dicirlle nós mesmos ao compilador o tipo que queremos que lle asigne á constante, para así controlar mellor o funcionamento do programa e asegurarmos de que este funciona de xeito óptimo. Para dicirlle ao compilador o tipo de dato que ten que asignarlle ás constantes literais, valerémonos de sufixos.

Os sufixos son unhas letras que, situadas xusto á continuación da constante literal, indicaranlle ao compilador o tipo de dato que queremos que lle asigne á constante. No caso dos enteiros, estes son os posibles sufixos:

  • U: unsigned int
  • L: long
  • UL: unsigned long

Vexamos un exemplo de como melloran os sufixos o rendemento dun programa. Partamos do seguinte fragmento de programa:

long a;
...
...
a = 5;

O compilador, ao compilar, interpretará o 5 coma unha constante literal de tipo int. Así que cando ao executar o programa cheguemos ao punto en que o valor de tipo int 5 sexa asignado á variable de tipo long a, será preciso converter o 5 ao tipo da variable a. Porén, colocándolle un sufixo ao valor podemos conseguir que o compilador lle asigne de primeiras ao 5 o tipo de dato de a, evitándonos unha conversión en tempo de execución, que en grandes códigos poden supoñer unha gran diferencia:

long a;
...
...
a = 5L;

O compilador considerará número real todo aquel que leve un punto (o equivalente anglosaxón á coma nos números) ou un e (ou E), que significa expoñente. Por defecto, o compilador interpretará os números reais coma de tipo double. Tamén hai sufixos para os números reais:

  • F - float
  • L - long double

Caracteres

editar

Aparecen no código delimitados por comiñas simples.

Cadeas de caracteres

editar

Aparecen no código delimitadas por comiñas dobres.


C
← Volver a Comentarios Constantes literais Seguir con Variables