C
← Volver a stdbool.h stddef.h Seguir con stdint.h


Este ficheiro de cabeceira define algunhas claves e tipos. Pode incluírse nun código fonte mediante a seguinte directriz:

#include <stddef.h>

Claves Editar

NULL Editar

Esta clave fai referencia a unha constante de punteiro nulo. Segundo o compilador podería estar definido como «((void*)0)», «0» ou «0L».

offsetof Editar

Esta clave utilízase para avaliar unha expresión de tipo size_t e o desprazamento en bytes dun elemento dado nunha estrutura ou unión.

Tipos Editar

size_t Editar

Este tipo utilízase para representar o tamaño de zonas de memoria, e para descifrar os elementos dunha matriz. Adoita ter un tamaño de 32 bits nos sistemas de 32 bits e 64 nos de 64 bits.

wchar_t Editar

Un tipo para os caracteres de tamaño variable.

ptrdiff_t Editar

Un tipo para almacenar a resta de dous punteiros.


C
← Volver a stdbool.h stddef.h Seguir con stdint.h