C/stddef.h

< C
C
← Volver a stdbool.h stddef.h Seguir con stdint.h


Este ficheiro de cabeceira define algunhas claves e tipos. Pode incluírse nun código fonte mediante a seguinte directriz:

#include <stddef.h>

ClavesEditar

NULLEditar

Esta clave fai referencia a unha constante de punteiro nulo. Segundo o compilador podería estar definido como «((void*)0)», «0» ou «0L».

offsetofEditar

Esta clave utilízase para avaliar unha expresión de tipo size_t e o desprazamento en bytes dun elemento dado nunha estrutura ou unión.

TiposEditar

size_tEditar

Este tipo utilízase para representar o tamaño de zonas de memoria, e para descifrar os elementos dunha matriz. Adoita ter un tamaño de 32 bits nos sistemas de 32 bits e 64 nos de 64 bits.

wchar_tEditar

Un tipo para os caracteres de tamaño variable.

ptrdiff_tEditar

Un tipo para almacenar a resta de dous punteiros.


C
← Volver a stdbool.h stddef.h Seguir con stdint.h