C
← Volver a limits.h locale.h Seguir con math.h


Este ficheiro de cabeceira céntrase nas tarefas relativas á xestión da configuración rexional e a tradución. Pode incluírse nun código fonte mediante a seguinte directriz:

#include <locale.h>

Funcións

editar

localeconv

editar

Esta función fornece acceso á configuración rexional establecida actual do sistema, permitindo completar unha variable do tipo lconv cos valores apropiados para dar formato ás cantidades numéricas (monetarias ou non) de acordo coas regras ca configuración rexional. Ten o seguinte prototipo:

struct lconv* localeconv(void);

Un exemplo do seu uso podería ser na declaración dunha variable de tipo lconv, como aquí:

const struct lconv * const currentlocale = localeconv();

setlocale

editar

Esta función permite modificar a configuración rexional do sistema. Ten o seguinte prototipo:

char* setlocale(int, const char*);

Un exemplo do seu uso podería ser o seguinte:

setlocale(LC_ALL, "");

Estruturas

editar

Esta estrutura permite almacenar a información dunha certa configuración rexional.

Está composta polos seguintes elementos:

Elemento Tipo Descrición Exemplo
currency_symbol char * Símbolo monetario.
decimal_point char * Carácter base para dar formato ás cantidades non monetarias.
frac_digits char
grouping char *
int_curr_symbol char *
int_frac_digits char
int_n_cs_precedes char
int_n_sep_by_space char
int_n_sign_posn char
int_p_cs_precedes char
int_p_sep_by_space char
int_p_sign_posn char
mon_decimal_point char *
mon_grouping char *
mon_thousands_sep char *
negative_sign char *
n_cs_precedes char
n_sep_by_space char
n_sign_posn char
positive_sign char *
p_cs_precedes char
p_sep_by_space char
p_sign_posn char
thousands_sep char * Carácter de separación dos milleiros ao dar formato ás cantidades non monetarias.

Os elementos de tipo char * son punteiros a cadeas. Salvo decimal_point todos poden apuntar a "" para indicar que o valor non está dispoñible na configuración rexional ou que o seu valor é nulo. Os elementos de tipo char son números positivos, e poden valer CHAR_MAX para indicar que o seu valor non está dispoñible para a configuración rexional.

Claves

editar

Neste ficheiro de cabeceira defínense unhas claves asociadas a expresións constantes de tipo enteiro que poden ser usadas como primeiro argumento da función setlocale():

LC_ALL
LC_COLLATE
LC_CTYPE
LC_MESSAGES
LC_MONETARY
LC_NUMERIC
LC_TIME


C
← Volver a limits.h locale.h Seguir con math.h