C/Características

< C
C
← Volver a Historia Características Seguir con C fronte a outras linguaxes de programación


Estas son algunhas das características máis salientables da linguaxe de programación C:

Linguaxe estruturada

editar

Un programa en C consiste nunha serie de ordes que se executan unha tras da outra, con algúns elementos que poden alterar a execución lineal, como estruturas alternativas ou repetitivas. Este modelo de programación non é o máis achegado á forma de pensar das persoas.

Linguaxe de nivel medio

editar

C considérase unha linguaxe de nivel medio, pois combina os elementos das linguaxes de alto nivel coa funcionalidade propia da linguaxe ensambladora. É dicir, ofrece un rendemento propio de programas escritos en linguaxe ensambladora, ao mesmo tempo que carece de certas restricións propias de linguaxes coma Pascal.

Outra funcionalidade de C propia de linguaxes de baixo nivel é a súa forma de manexar o uso da memoria. Permite a manipulación de bits, bytes, enderezos de memoria e punteiros, motivo polo cal é unha linguaxe especialmente axeitada á hora de programar sistemas operativos.

Estas funcionalidades propias de linguaxes de baixo nivel, por outra banda, son o motivo de que se cometan tantos erros ao traballar con C.

Portabilidade

editar

Un programa en C pode compilarse perfectamente para funcionar en calquera sistema operativo, xeralmente sen necesidade de facer ningún gran cambio previo.

Erros en tempo de execución

editar

Un programa feito en C, unha vez compilado, non está preparado para a comprobación de erros en tempo de execución. É dicir, durante a execución do programa nada impide que se superen os límites dun vector (array), ou que os valores asignados a unha variable non sexan superiores ao máximo valor que esta pode conter (desbordar). En C é o desenvolvedor o que ten que asegurarse de levar a cabo todas estas comprobacións.

Mestura de tipos de datos

editar

C non esixe unha compatibilidade estrita entre os tipos de datos á hora de facer operacións, de xeito que nunha mesma expresión poden mesmo mesturarse díxitos e caracteres, así coma números enteiros e números reais. Durante a execución realízanse as conversións de tipo pertinentes. Así e todo, é preferible para mellorar o rendemento do programa prever ditas conversións e evitalas sempre que sexa posible.

Poucas palabras clave

editar

C só ten 32 palabras clave, fronte ás máis de cen que teñen outras linguaxes de programación, coma Basic.

Modulación

editar

C non permite a creación de funcións dentro doutras funcións. Porén, permite modular o código fonte en partes, permitindo chamar funcións dende outras funcións, escritas no mesmo ficheiro que o código fonte da función principal ou en ficheiros separados. A longo prazo a modulación do código fonte, separando funcións ou grupos de funcións en ficheiros separados, resulta moi beneficiosa para o programador, e permite aproveitar facilmente as mesmas funcións en varios programas distintos.

Linguaxe compilada

editar

C é unha linguaxe compilada, e por tanto ten a vantaxe da velocidade e maila eficiencia, pero isto implica que cada cambio no código fonte fai necesario repetir o proceso de compilación.


C
← Volver a Historia Características Seguir con C fronte a outras linguaxes de programación