C/Vocabulario

< C
C
Vocabulario


BEditar

bloqueEditar

Os bloques son os fragmentos de código que están delimitados por dúas chaves.

{
// Isto é un bloque
}

{
// Isto é outro bloque
}


C
Vocabulario