Nome/Substativo/morfoloxía/Número

Polo que respecta número, o adxectivo non sempre é susceptible de variación; normalmente teñen flexión de número (que, como no caso do xénero, é concordante): rapaz alegre / rapaces alegres.

Galilibro
O NOME
Delimitación
O nome
A transposición
O substantivo. Definición
O adxectivo. Definición
Morfoloxía do substantivo
Morfoloxía do adxectivo
Semántica do substantivo
Semántica do adxectivo
Función do substantivo
Función do adxectivo
Bibliografía

Pero hai algúns adxectivos que presentan unha única forma invariable, sen variación de número: papanatas.

A categoría gramatical de número exprésase polo morfema de plural /-s/, cos alomorfos [s], [es], [is], fronte ó singular con morfema neutro.

Polo que respecta ás regras de flexión de número no adxectivo, temos as mesmas ca no substantivo.

  • Os adxectivos rematados en singular en vocal ou consoante -n, presentan a marca de plural -s despois da vocal ou consoante citadas.
  • Os rematados en -r,-s, e -z presentan o alomorfo -es despois da consoante.
  • Monosílabos e polisílabos graves rematados en -l engaden -es.
  • Polisílabos agudos forman o plural co alomorfo -is, modificando a base que perde o -l final.
Traballo en progreso: Este manual é, por agora, só un esbozo. Traballa nel e contribúe a que a Galilibros mellore e medre.