• Traducido do Wikibooks portugués Curso de Termodinámica
 • Baseado no curso:[[1]] chm10099 Thermodynamique chimique da Universidade de Laval no Canada (tradución/adaptación publicada coa autorización do autor orixinal)


Definición

editar

A termodinámica, inicialmente, tiña por obxectivo o estudo das transformacións do calor en traballo e do traballo en calor. Actualmente, a termodinámica envolve calquera transformación de enerxía. As transformacións de enerxía ligadas ás transformacións materiais como mudanza de estado e reacións químicas son obxecto da termodinámica química. Así a termodinámica nas súas aplicacións pertence á física tanto como á química.

Este curso de iniciación unicamente contén materiais comúns á química e á física.

A termodinámica trata dos movementos (trocos, transferencias) de enerxía, por exemplo mudanzas de enerxía dun medio de reacción no decorrer dunha reacción química. O seu obxectivo é o describir e explicar o efecto da temperatura e da presión sobre as propiedades de equilibro dos sistemas químicos e bioquímicos.


Contido

editar
 1. Ecuacións de estado dos gases
  1. Ecuación de estado dos gases perfectos
  2. Gases reais
  3. Ecuación de estado de Van der Waals
  4. Estados correspondentes
  5. Outras ecuacións de estado
 2. Primeira lei da termodinámica
  1. Primeira lei
  2. Expresión cuantitativa do traballo de expansión
  3. Entalpía
  4. Capacidade calorífica
  5. Aplicación aos gases perfectos
  6. Termoquímica
  7. Traballo, calor e metabolismo - Aplicación aos seres vivos
 3. Entropía
  1. Elementos de termodinámica estatística
  2. Segunda lei da termodinámica
  3. Variación da entropía durante procesos reversíbeis
  4. Evolución térmica espontánea
  5. Variación de entropía durante procesos irreversiveis
  6. Variación de entropía dos gases perfectos-Ciclo de Carnot
 4. Relacións fundamentais da termodinámica
  1. As relacións fundamentais
  2. Variación da enerxía libre coa temperatura.Relación de Gibbs-Helmhotz
  3. Variación isoterma da enerxía co volume.Presión interna
  4. Relación entre Cp e Cv
  5. Variación de entropía e de enerxía dun gas de Van der Waals
  6. Efecto da presión sobre a entalpía
  7. Enerxía libre e traballo máximo
 5. Equilibrio de fases dun corpo puro
  1. Variación da enerxía libre coa temperatura e a presión
  2. Presión de vapor
  3. Ecuación de Clapeyron
  4. Diagrama de fases dun corpo puro


1. Ecuacións de estado dos gases: 1.1 Ecuación de estado dos gases perfectos / 1.2. Gases reais / 1.3. Ecuación de estado de Van der Waals / 1.4. Estados correspondentes / 1.5. Outras ecuacións de estado
2. Primeira lei da termodinámica: 2.1. Primeira lei / 2.2. Expresión cuantitativa do traballo de expansión / 2.3. Entalpía / 2.4. Capacidade calorífica / 2.5. Aplicación aos gases perfectos / 2.6. Termoquímica / 2.7. Traballo, calor e metabolismo - Aplicación aos seres vivos
3. Entropía: 3.1. Elementos de termodinámica estatística / 3.2. Segunda lei da termodinámica / 3.3. Variación da entropía durante procesos reversíbeis / 3.4. Evolución térmica espontánea / 3.5. Variación de entropía durante procesos irreversiveis / 3.6. Variación de entropía dos gases perfectos-Ciclo de Carnot
4. Relacións fundamentais da termodinámica: 4.1. As relacións fundamentais / 4.2. Variación da enerxía libre coa temperatura.Relación de Gibbs-Helmhotz / 4.3. Variación isoterma da enerxía co volume.Presión interna / 4.4. Relación entre Cp e Cv / 4.5. Variación de entropía e de enerxía dun gas de Van der Waals / 4.6. Efecto da presión sobre a entalpía / 4.7. Enerxía libre e traballo máximo
5. Equilibrio de fases dun corpo puro: 5.1. Variación da enerxía libre coa temperatura e a presión / 5.2. Presión de vapor / 5.3. Ecuación de Clapeyron / 5.4. Diagrama de fases dun corpo puro