Exercicios de léxico en lingua galega/Encrucillados/fútbol

Cuestións

editar
Galilibro
 
Expresións
Refráns
Adxectivos pexorativos
Castelanismos
Encrucillados
Sinónimos
Antónimos
Sufixo -al
Sufixo -dade
Sufixo -mento
Sufixo -nte
Prefixo in-
Definicións 1
Definicións 2
Infinitivos
Outros Galilibros
 
Encrucillado de Fútbol

Horizontais

editar

Traduce e coloca o que está entre interrogantes

 • 5. A (coyuntura) económica do equipo
 • 7. Sinalar falta foi un (perjuicio) para o Ferrol
 • 10. O (reglamento) é claro
 • 12. O árbitro (extende) 5 minutos a primeira parte
 • 15. Torceu o (tobillo)
 • 16. O deportivista foi retirado en (camilla)
 • 19. Rematou o tempo (reglamentario)
 • 21. Estase a estudar o (financiación) da fichaxe
 • 23. O (desarrollo) do partido
 • 24. Ese xogador supuxo un (inversión) millonario
 • 25. O defensa (recorre) todo o campo ata a liña de gol
 • 28. A (suscripción) dos socios vai por bo camiño
 • 29. A (Asamblea) da liga profesional
 • 30. A crítica (otorga) o mérito ó dianteiro celeste
 • 32. A afección vive o partido (apasionada)
 • 36. A (edad) dos xogadores
 • 37. A (dirección) social do club
 • 38. Co golpe fracturou o (húmero)
 • 39. O porteiro non se (lastima) nese momento

Verticais

editar

Traduce e coloca o que está entre interrogantes

 • 1. Armazón en forma de cama portátil, moi lixeira, para transportar feridos ou doentes. Sin. andas, padiola
 • 2. (Enemistade) entre afeccións
 • 3. O balón rozou o (travesaño)
 • 4. Recibiu un pase (corto)
 • 5. O (cese) do entrenador
 • 6. Acordaron o (alquiler) do terreo de xogo
 • 8. A decisión arbitral (perjudico) ó Compostela
 • 9. Deulle unha patada nas (canillas)
 • 11. A (antigüedad) do preparador físico
 • 13. O labor de adestrar un equipo non é (tarea) doado
 • 14. O número de (aficionados) diminúe con respecto ó partido anterior
 • 17. Os xogadores (extranjeros)
 • 18. O (presuposto) do Deportivo é dos maiores da categoría
 • 20. É un xogador de (calidad)
 • 22. (Recurriron) ó tribunal a tarxeta amarela
 • 26. Un dos padioleiros (dislocó) un ombro
 • 27. O árbitro (falló) a favor do equipo branco
 • 29. A empresa (firma) un contrato co equipo
 • 31. O dianteiro (dribló) tres adversarios
 • 33. O (precio) das entradas ascende neste partido un 100%
 • 34. A (deuda) do club
 • 35. (Abona) por un xogador

Solucións

editar
Galilibro
 
Expresións
Refráns
Adxectivos pexorativos
Castelanismos
Encrucillados
Sinónimos
Antónimos
Sufixo -al
Sufixo -dade
Sufixo -mento
Sufixo -nte
Prefixo in-
Definicións 1
Definicións 2
Infinitivos
Outros Galilibros
 
Encrucillado de Fútbol

Horizontais

editar

5. conxuntura 7. prexuízo 10. regulamento 12. estende 15. nocello 16. padiola 19. regulamentario 21. financiamento 23. desenvolvemento 24. investimento 25. percorre 28. subscrición 29. asemblea 30. outorga 32. apaixonada 36. idade 37. enderezo 38. umero 39. manca

Verticais

editar

1. angarellas. 2. inimizade. 3. traveseiro. 4. curto. 5. cesamento. 6. alugamento. 8. prexudicou. 9. canelas. 11. antiguidade. 13. tarefa. 14. afeccionados. 17. estranxeiros. 18. orzamento. 20. calidade. 22. recorreron. 26. escordou. 27. ditaminou. 29. asina. 31. caneou. 33. prezo. 34. débeda. 35. aboa.