Exercicios de léxico en lingua galega/Encrucillados/Auga

Galilibro
Expresións
Refráns
Adxectivos pexorativos
Castelanismos
Encrucillados
Sinónimos
Antónimos
Sufixo -al
Sufixo -dade
Sufixo -mento
Sufixo -nte
Prefixo in-
Definicións 1
Definicións 2
Infinitivos
Outros Galilibros

Horizontais

editar

1. Rolla que tapa as botellas. 2. Medusa. 5. Vasilla con asa, colo e boca anchos, ou líquido que contén esta. 6. Baños de augas minerais quentes. 9. Comida líquida de máis. 12. Cultivo de especies animais e vexetais en auga. 13. Depósito subterráneo e natural de auga. 15. Pánico á auga. 17. Caer chuvisca procedente da mera (néboa densa e compacta). 19. Aplicase a aquilo que repele a auga. 21. Máquina para extraer lama do leito dos ríos. 23. Aplicase a aquilo que absorbe auga con facilidade. 24. Engade auga á comida. 28. Método curativo baseado na auga. 29. .Ferves alimentos. 31. Acuático. 34. Descomposición ou desdobramento dunha molécula por acción da auga. 35. Embrión humano que ós tres meses está constituído por un 94 % de auga. 36. Furado ou conduto para desaugar un sitio. 37. Dise dos corpos solubles en auga. 38. Curva que describe o curso dun río.

Verticais

editar

1. Peza de tea rectangular para secarse. 3. Masa de xeo constante sobre terra firme, procedente dunha nova cristalización da neve e sometida a un lento avance no sentido da gravidade. 4. Penetrar un líquido nun corpo permeable 7. Persoa madura constituída por un 63% de auga. 8. Afloramento de auga. 10. Estudo dos mares e correntes de auga. 11. Toponimia aplicada a ríos, lagos, etc. 14. Paso recíproco de dous líquidos con concentracións diferentes a través dunha membrana. 15. Que se move por mor da auga. 16. Chuvia fina mesturada con neve. 18. Botar auga sobre unha planta. 20. Elemento químico que supón o 33,3% do volume da auga e o 88,81 % do seu peso. 22. Compoñentes químicos que forman parte da materia viva. 25. Conduto que recolle e deita a auga que cae sobre un tellado. 26. Penetración debido á submersión da parte litoral dunha cunca fluvial no mar. 27. Auga con mel. 29. Nube branca e lixeira situada nas capas superiores da atmosfera. 30. Cantidade de auga que pasa por unha canle. 32. Xeada. 33. É coma _____ no mar = É moi difícil ou imposible de facer.

Osíxeno, biomoléculas, augamar, feto, adulto, glaciar, caudal, meandro, ría, cirro, osmose, termas, hidroterapia, manancial, acuífero, hidrófilo, hidrofobia, hidrófugo, hidrografía, hidrólise, hidromel, hidronimia, hidrosoluble, hidráulico, acuícola, acuicultura, augallada, auganeve, auga, augueira, calar, toalla, canlón, merar, coces, xerra, regar, carazo, tapón, draga, arar, bikini.

Solución

editar