Exercicios de léxico en lingua galega/Encrucillados/Agro

Galilibro
Expresións
Refráns
Adxectivos pexorativos
Castelanismos
Encrucillados
Sinónimos
Antónimos
Sufixo -al
Sufixo -dade
Sufixo -mento
Sufixo -nte
Prefixo in-
Definicións 1
Definicións 2
Infinitivos
Outros Galilibros

Pistas

editar

achandas, alcouve, aporcas, asucar, aterras, bima, bimas, compost, corta, drenar, grade, sacha, esterco, follato, forraxe, fresa, gradas, grela, humus, invernadoiro, labra, malla, mazaroca, mondas, rarea, rega, seitura, sementeira, silo, solo, subsolo, tulla, vesar, xermolo, xurro


Horizontal

editar

1. Cobres con terra.

6. Parte superficial da codia da Terra da que se alimentan as plantas.

8. Fertilizante orgánico con excrementos e estrume.

10. Cavas por segunda vez unha terra.

11. Segunda cava.

12. Fertilizante orgánico elaborado por microorganismos que descompoñen a materia orgánica.

13. Construcción que serve para almacenar grans.

14. Cava na terra co sacho.

16. Lugar cuberto para protexe-las co fin de que produzan máis.

18. Espiga de millo.

20. Líquido que se produce nas cortes co escremento do gando.

26. Alisas un terreo.

27. Plantas frescas que alimentan o gando.

29. Depósito grande de madeira en que se almacenan os cereais.

30. Quita as plantas que sobran por estaren moi mestas.

31. Xermina, xermola.

32. Sega. Colleita dos cereais.

33. Facer sucos nun terreo.

Vertical

editar

2. Está debaixo do solo.

3. Arar a terra abrindo regos e dándolle a volta ós terróns.

4. Arrincas as malas herbas.

5. Pequeno vulto que sae dunha pataca. Grelo

7. Fai buracos coa fresa.

9. Feito de esparexer a semente.

12. Chámase así a acción de cortar árbores.

15. Materiais minerais e orgánicos que compoñen o solo.

17. Apeiro de labranza con dentes para achandar e esterroar.

19. Espazo onde se crían plantas para despois transplantalas.

21. Follas que cobren a mazaroca.

22. Arrimas terra ó pé das plantas.

23. Facer drenaxes.

24. Ara, abre regos co arado.

25. Esterroas a terra coa grade.

28. Chámase así a acción de regar

Solucións

editar