Programación en linguaxes estruturadas

O módulo de programación estruturada ten por obxectivos a aprendizaxe das nocións básicas da programación, e en especial da programación estruturada. O módulo inclúe a aprendizaxe da linguaxe de programación estruturada predilecta, C. Ademais, o módulo inclúe a aprendizaxe doutras linguaxes, coma HTML, Javascript, ou mesmo Java.

Índice editar

Linguaxes de programación editar

1. Linguaxes de programación  
1. Linguaxe máquina
2. Linguaxe ensambladora
3. Linguaxes de alto nivel
2. Programas tradutores  
1. Compiladores
2. Intérpretes

Programación web editar

3. HTML, linguaxe de etiquetas (libro independente)
4. JavaScript (libro independente)

Programación estruturada editar

Bases da programación estruturada editar

5. Algoritmo e programa
1. Análise
2. Codificación
3. Compilación
4. Ligazón
5. Ambiente de desenvolvemento integrado
6. Diagramas de fluxo
1. dun sistema
2. dun programa
1. Ordinograma
2. Pseudocódigo
7. Elementos dun programa
1. Palabras reservadas da linguaxe
2. Identificadores
3. Constantes
1. Literales
2. Constantes simbólicas
4. Variables
5. Expresións
1. Expresións aritméticas
2. Expresións alfanuméricas
3. Expresións lóxicas
4. Expresións relacionais
8. Outros elementos
1. Contadores
2. Acumuladores
3. Interruptores
9. Programación estruturada
1. Estrutura lineal ou secuencial
2. Estrutura alternativa
3. Estrutura repetitiva

Linguaxes de programación estruturada editar

10. C (libro independente)

Programación orientada a obxectos editar

11. Java (libro independente)

Véxase tamén editar

Colaboradores editar