Programación en linguaxes estruturadas/Diagramas de fluxo


Diagramas de fluxo dun sistema

editar
Traballo en progreso: Este manual é, por agora, só un esbozo. Traballa nel e contribúe a que a Galilibros mellore e medre.

Diagramas de fluxo dun programa

editar

Ordinograma

editar

Un ordinograma é a representación gráfica dun algoritmo de resolución. Estes son os elementos que se utilizan no ordinograma e mailo seu significado:

Inicio
Fin
  Operación   Condición
Bifurcación
 
Saída
Monitor
  Entrada polo
teclado
  Entrada e
saída xeral
 

Os ordinogramas son representacións finitas (antes ou despois rematan), precisas e só teñen un inicio e un fin (no contexto das linguaxes estruturadas).


Pseudocódigo

editar

O pseudocódigo é un método estandarizado de representación de algoritmos que se basea na linguaxe natural con algunhas restriccións. Ten coma principal vantaxe que obriga á estruturación dos algoritmos.

Entrada ler variable
Saída escribir variable
Estrutura lineal proceso 1
proceso 2
...
proceso n
Estrutura alternativa Se condición entón
proceso 1
.........

se_non

proceso n
.........

fin_se

Estrutura alternativa múltiple

Segundo_sexa variable facer
valor 1: proceso1
valor 2: proceso2
..........
valor n: proceso n
se_non: proceso "se non"
fin_segundo

Estrutura repetitiva fixa para

Para variable<-valor_inicial ata valor_final facer

proceso 1
.........
proceso n

fin_para

Estrutura repetitiva variable mentres

Mentres condición facer

proceso 1
.........
proceso n

fin_mentres

Estrutura repetitiva variable repetir ata Repetir
proceso 1
.........
proceso n

ata que condición

Asignación variable <-- expresión