HTML
← Volver a Grupo de opcións Opción Seguir con Zona de texto


Dentro das listas de escolla ou dos grupos de opcións poden empregarse opcións mediante o elemento option. O texto da opción irá entre as etiquetas <option> e </option>.

Atributos editar

Atributo Valor Descrición
value texto Indica o valor que chegará ao servidor ao enviarse o formulario.

Exemplos editar

<option value="soccer">Fútbol</option>


HTML
← Volver a Grupo de opcións Opción Seguir con Zona de texto