HTML/Grupo de opcións

HTML
← Volver a Lista de escolla Grupo de opcións Seguir con Opción


Dentro das listas de escolla poden empregarse grupos de opcións para agrupar as opcións. Estes grupos defínense mediante o elemento optgroup e as opcións que conteñen están delimitadas polas etiquetas <optgroup> e </optgroup>.

AtributosEditar

Atributo Valor Descrición
label cadea de caracteres Indica o texto que representa ao grupo de opcións.

ExemplosEditar

 
Resultado.
<select name="computadores">
 <optgroup label="Sistemas operativos">
  <option value="archlinux">Arch Linux</option>
  <option value="chakra">Chakra</option>
  <option value="debian">Debian GNU/Linux</option>
 </optgroup>
 <optgroup label="Hardware">
  <option value="escritorio">Computador de escritorio</option>
  <option value="portatil">Portátil</option>
  <option value="pda">PDA</option>
  <option value="mobil">Móbil</option>
 </optgroup>
</select>


HTML
← Volver a Lista de escolla Grupo de opcións Seguir con Opción