HTML/Lista de escolla

HTML
← Volver a Nome de grupo de campos Lista de escolla Seguir con Grupo de opcións


Dentro dos formularios poden empregarse listas de escolla, definidas mediante o elemento select e delimitadas por tanto polas etiquetas <select> e </select>. Nelas, o usuario pode escoller unha ou varias opcións dunha lista.

Atributos editar

Atributo Valor Descrición
multiple ningún Indica que se poden seleccionar varios elementos da lista (sen este atributo só se pode escoller un).
name nome O nome da lista de escolla.

Exemplos editar

<select name="deportes" multiple >
  <!-- [Opcións] -->
</select>


HTML
← Volver a Nome de grupo de campos Lista de escolla Seguir con Grupo de opcións