Sistemas informáticos multiusuario e en rede/Introdución á representación da información

Sistemas informáticos multiusuario e en rede
← Volver a Comunicación, datos e información Introdución á representación da información Seguir con Sistemas de numeración posicionais


A información almacénase no computador de forma codificada. Decatarémonos se intentamos ler cun editor de texto un ficheiro binario (coma un executable).

Conceptos básicos Editar

codificar
Transformar unha información nunha representación definida, mediante uns símbolos.
código
É a lei pola que a cada dato corresponde un único valor.
O código componse de alfabeto e regras de transformación.
sistema de numeración
É o conxunto de símbolos e regras que se utilizan para a representación de calquera cantidade. Poden ser de dous tipos:
  • Posicionais: o valor de cada díxito depende da posición que ocupa.
  • Non posicionais: o valos de cada díxito é independente da súa posición.

As persoas utilizamos o sistema decimal ou base dez. Este sistema componse de dez díxitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Porén, os computadores utilizan o sistema binario ou base dous, que se compón de dous díxitos (0, 1).

No caso dos sistemas posicionais, pódese calcular a cantidade de estados ou valores distintos que se poden representar cun certo número de elementos do sistema en cuestión mediante a seguinte ecuación simple:

BASEnúmero de elementos = NÚMERO DE ESTADOS


Sistemas informáticos multiusuario e en rede
← Volver a Comunicación, datos e información Introdución á representación da información Seguir con Sistemas de numeración posicionais