Sintaxe da lingua galega

Traballo en progreso: Este manual é, por agora, só un esbozo. Traballa nel e contribúe a que a Galilibros mellore e medre.
Sintaxe da lingua galega.

Este manual achega información para iniciarse en coñecementos de sintaxe. O nivel aproximadamente corresponde ao curso de 2º de ESO. A presenza das imaxes xustifícase por poder ser doadamente empregable cun canón e unha pantalla.

1. Teoría e exercicios.

 1. Os sintagmas
 2. O determinante e o modificador
 3. Os modificadores
 4. A oración
 5. Oracións impersoais
 6. O suxeito
 7. O predicado
 8. Os complementos
  1. Complemento directo
  2. Complemento indirecto
  3. Verbos transitivos
  4. Complemento circunstancial
  5. Suplemento
  6. O atributo
  7. O complemento do nome

2. Cuestionarios.

 1. Cuestionario sobre a oración
 2. Cuestionario sobre os sintagmas
 3. Cuestionario sobre suxeito e predicado
 4. Cuestionario sobre oracións impersoais
 5. Cuestionario sobre complemento directo e indirecto
 6. Cuestionario sobre o complemento circunstancial
 7. Cuestionario sobre o suplemento
 8. Cuestionario sobre o atributo e o complemento predicativo
 9. Cuestionario sobre oracións pronominais