Proxecto integrado/Ciclo superior de Desenvolvemento de aplicacións informáticas

O Proxecto integrado do «Ciclo superior de Desenvolvemento de aplicacións informáticas» consiste no desenvolvemento dun sitio web. Durante o curso do módulo aprenderanse os conceptos fundamentais da programación web, así coma as linguaxes necesarias para practicala.

Conceptos previosEditar

Servidores webEditar

Os sitios web alóxanse en servidores web. Mediante un programa “cliente”, un navegador web, podemos acceder aos servidores web, xa sexan servidores externos ou o noso propio equipo actuando coma servidor e coma cliente ao mesmo tempo.

Aos servidores web conectámonos ben mediante o seu enderezo IP, ben mediante o dominio. O dominio é un texto, coma «gl.wikibooks.org», que fai referencia ao IP do servidor. Cando queremos acceder a unha páxina web, o noso navegador web (cliente) envía unha “solicitude” ao servidor, e este devolve unha “resposta” ao cliente. Ambas as dúas, solicitude e resposta, están compostas por unha cabeceira e un corpo.

Linguaxes fundamentaisEditar

HTML
CSS
PHP
JavaScript