HTML
← Volver a Definicións Divisións Seguir con Encabezados


As divisións permiten definir distintas partes dos documentos entre as súas etiquetas <div> e </div>. Adoitan empregarse xunto con follas de estilo (CSS).

Atributos editar

Atributos estándar editar

Atributo Valor Descrición
class nome de clase Indica o nome ou nomes das clases ás que pertence a división.


HTML
← Volver a Definicións Divisións Seguir con Encabezados