Este libro pretende valer como ferramenta de aprendizaxe da linguaxe C++, así como fonte de información e material de consulta de dúbidas sobre a mesma. A versión de C++ tratada é a C++11, publicada o 12 de agosto do 2011.

LimiarEditar

C++ é unha linguaxe de programación compilada orientada a obxectos, se ben pode empregarse para a programación estruturada (como se dunha C mellorada se tratase). É unha das linguaxes de programación máis populares, e salienta pola súa eficiencia. Trátase dunha linguaxe práctica, pode que non perfecta, pero si moi útil.

Na industria do software, C++ está considerada como unha linguaxe sólida e madura, lista para empregar no traballo diario. O seu uso está ben extendido na industria, o que a converte nunha boa escolla no mundo dos negocios.

C++ non se deseñou para demostrar como debe ser unha linguaxe de programación perfecta. deseñouse para ser unha ferramenta práctica de resolución de problemas reais. Algunhas cousas non son perfectas, igual que ocorre cos todas as ferramentas de programación prácticas, pero o obxectivo de C++ non era o de analizarse nun ambiente académico ata chegar á perfección.

InformaciónEditar

Requisitos
Características

Comparación con outras linguaxesEditar

Diferencias con respecto a C
Diferencias con respecto a Java

AprendizaxeEditar

Durante esta aprendizaxe, asúmese que o lector ten experiencia en programación, independentemente da linguaxe ou paradigma.

O primeiro programaEditar

Ola mundo!

Conceptos básicosEditar

Exercicios

Conceptos mediosEditar

Internacionalización
Exercicios

Conceptos avanzadosEditar

Exercicios

ManualEditar

Ámbitos
Clases
Comentarios
Directrices para o preprocesador
Expresións
Funcións
Instrucións de control
Literais
Obxectos
Operadores
Punteiros
Referencias
Tipos de datos
Variables

Biblioteca estándarEditar

Biblioteca estándar de modelosEditar

iostream
maps
vector

Biblioteca estándar de CEditar

Véxase o seu uso no manual de C. O xeito de incluílas no código pode verse no artigo sobre directrices para o preprocesador, na sección de #include.

ApéndiceEditar

Secuencias de escape
Vocabulario

Véxase taménEditar

Outros librosEditar

Ligazóns externasEditar