Sistemas informáticos multiusuario e en rede/Deseño de circuítos

Sistemas informáticos multiusuario e en rede
← Volver a Circuítos integrados Deseño de circuítos Seguir con Procesador


Á hora de deseñan un circuíto, débense seguir os seguintes pasos:

  1. Crear a táboa de verdade.
  2. Representar a táboa de verdade na súa forma canónica.
    Por exemplo:  
  3. Simplificar a fórmula. Existen diversas técnicas de simplificación, sendo a máis elemental o método de álxebra que consiste en aplicar as propiedades da álxebra de Boole.
    Por exemplo, aplicando a propiedade distributiva:   é o mesmo que  .
  4. Creación. A solución será máis económica cantos menos operadores lóxicos utilice.


Sistemas informáticos multiusuario e en rede
← Volver a Circuítos integrados Deseño de circuítos Seguir con Procesador