Sistemas informáticos multiusuario e en rede/Circuítos integrados


Os circuítos integrados, popularmente coñecidos coma chips, están fisicamente compostos por elementos microelectrónicos coma por exemplo transistores, e loxicamente compostos por portas lóxicas: NAND, NOR, etc.

Escala de integración editar

O microprocesador contén cada vez unha cantidade maior de transistores, o que lle permite contar cada vez cun número maior de instrucións. A Lei de Moore di que a cantidade de transistores do chip duplícase aproximadamente cada dous anos.

Outrora a escala de integración medíase en función do número de transistores que posuía o procesador, distinguíndose as tecnoloxías:

  • SSI (Short Scale Integration, "Integración a escala pequena"). Ata 102 transistores.
  • MSI (Medium Scale Integration, "Integración a escala media"). Ata 103 transistores.
  • LSI (Large Scale Integration, "Integración a grande escala"). Ata 104 transistores.
  • VLSI (Very Large Scale Integration, "Integración a escala moi grande"). Ata 105 transistores.
  • ULSI (Ultra Large Scale Integration, "Integración a escala ultra grande"). Ata 106 transistores.
  • GLSI (Giga Large Scale Integration, "Integración a escala xigantesca"). Máis dun millón de transistores.

A día de hoxe, a escala de integración determínaa o tamaño dos transistores, que se mide en divisores de metro (micrómetros, nanómetros, etc.).