Md5sum/Verificar ficheiros

Md5sum
← Volver a Obter o código MD5 dun ficheiro Verificar ficheiros


Mediante a seguinte orde:

md5sum -c /ruta/a/un/ficheiro

md5sum lerá o ficheiro de texto ao que apunta a ruta. O ficheiro debería contar en cada liña con dous valores, un código MD5 e unha ruta a un ficheiro. Para cada liña, md5sum comprobará que o código MD5 especificado para cada ficheiro se corresponde co ficheiro.

Un exemplo de ficheiro de comprobación podería ser o seguinte: 935f3200cf3bf394441f3ed9446070b3 Manual de localización de software.pdf

Verificar un ficheiro coñecido o código MD5Editar

Para comprobar a integridade dun ficheiro do que se coñece o código MD5, entón, abondará con crear un ficheiro ─por exemplo, «comprobación»─ no mesmo cartafol no que se descargou e pegar nel o código, seguido ─separado por espazos─ do nome do ficheiro cuxa integridade se quere verificar. A continuación haberá que executar a orde antes vista, indicando a ruta ao ficheiro que acabamos de crear.

echo "CÓDIGOMD5 RUTAAOFICHEIRO" > comprobación
md5sum -c comprobación


Md5sum
← Volver a Obter o código MD5 dun ficheiro Verificar ficheiros