Md5sum/Obter o código MD5 dun ficheiro

Md5sum
Obter o código MD5 dun ficheiro Seguir con Verificar ficheiros


Para obter o código hexadecimal MD5 dun ficheiro, executamos o programa dende a consola fornecéndolle a ruta do ficheiro como argumento:

md5sum /ruta/ao/ficheiro


Md5sum
Obter o código MD5 dun ficheiro Seguir con Verificar ficheiros