HTML/Tecla de acceso

HTML
← Volver a Lingua Tecla de acceso Seguir con Texto alternativo


Este atributo permite definir unha tecla a empregar como atallo para acceder a un elemento. O seu valor será un carácter.


HTML
← Volver a Lingua Tecla de acceso Seguir con Texto alternativo