HTML/Parágrafos

HTML
← Volver a Modificacións Parágrafos Seguir con Saltos de liña


Os parágrafos son o elemento básico dos textos. En HTML van delimitados polos elementos <p> e </p>.

ExemplosEditar

  <p>Un parágrafo de introdución.</p>
  <p>Un segundo parágrafo.</p>


HTML
← Volver a Modificacións Parágrafos Seguir con Saltos de liña