HTML/Identificador

HTML
← Volver a Dirección do texto Identificador Seguir con Lingua


Este atributo permite definir un identificador do elemento único dentro do documento. O seu valor será unha cadea de caracteres.


HTML
← Volver a Dirección do texto Identificador Seguir con Lingua