HTML/Eventos co cursor

HTML
Eventos co cursor


onclick
Dispárase cando se preme o elemento.
onmouseover
Dispárase cando o cursor se sitúa sobre o elemento.


HTML
Eventos co cursor