HTML/Editores de texto

No que respecta a este tipo de editores, cómpre salientar os seguintes: