Exercicios de ortografía en lingua galega/H

Galilibro
ORTOGRAFÍA
Encrucillado
Sopa de letras
Encrucillado
Sopa de letras
Encrucillado
Sopa de letras
OUTROS GALILIBROS
Ex. morfosintaxe
Ex. léxico

Exercicios Editar

Exercicio 1 Editar

Coloca H onde cumpra

__armonía, ___armónica, ___armonio, ___ombro, ___orfo, ___oso, ___ovo, ___armonización, ___armonizar, ___ata, ___astado, ___astiforme, ___edra, ___elmo, ___endecágono, ___endecasilábico, ___endecasílabo, ___enrique, ___aí, ___alelí, ___baía, ___ermida, ___exhuberancia, ___exhuberante, ___inchado, ___inchar, ___inchazón, ___irmán, ___oco, ___elena, ___ilota.

Exercicio 2 Editar

Corrixe os erros

Arpía, exhibición, húmero, orchata, Adrián, maionesa, Eladio, ombreiro, harpa, ule (tea), huno (históricamente, poboado nómada de Asia), huceira, hectoplasma, élitro, heteromanía, emir, hipomea, homoplata, umeiro.

Traballo en progreso: Este manual é, por agora, só un esbozo. Traballa nel e contribúe a que a Galilibros mellore e medre.

Exercicio 3 Editar

Completa as oracións con hai ou aí:

- ________ moito tempo _______ había unha fonte.

- _______ onde o colocamos non _hai____ problema.

- Canto tempo ________ que estás _______?

- ________ que ver o que é o amor.

- Podemos ir por _______ a ver o que ________.

Solucións Editar

Exercicio 1 Editar

Harmonía, harmónica, harmonio, ombro, orfo, oso, ovo, harmonización, harmonizar, ata, hastado, hastiforme, hedra, helmo, hendecágono, hendecasilábico, hendecasílabo, Henrique, aí, alelí, baía, ermida, exuberancia, exuberante, inchado, inchar, inchazón, irmán, oco, helena, ilota.

Exercicio 2 Editar

Harpía, exhibición, úmero, orchata, Hadrián, maionesa, Heladio, ombreiro, arpa, hule, huno, uceira, ectoplasma, élitro, eteromanía, emir, ipomea, omoplata, umeiro.

Exercicio 3 Editar

- Hai/aí

- Aí/hai

- Hai/ aí

- Hai

- Aí/hai