Esquizofrenia/Historia

Os primeiros datos que poden estar relacionados cos síntomas da esquizofrenia datan do 2000 AC no Libro dos corazóns, parte do antigo Papiro de Ebers. Así a todo, un estudo recente da literatura antiga de Grecia e Roma mostrou que, mentres a poboación xeral probablemente tiña coñecemento das desordes psicóticas, non había ningunha condición equivalente ao moderno criterio de diagnóstico de esquizofrenia naquelas sociedades.

Galilibro
A ESQUIZOFRENIA
Introdución
Historia
Tratamento
Máis información

Este concepto non específico de tolemia estivo no aire durante centos de anos, e a esquizofrenia foi só clasificada como unha enfermidade mental distinta por Kraepelin en 1887. El foi o primeiro en facer distinción de desordes psicóticas entre o que o chamaba dementia praecox (un termo utilizado por primeira vez polo psiquiatra Benedict A. Morel) e a depresión maníaca. Kraepelin cría que a dementia praecox era primariamente un trastorno do cerebro e especificamente unha forma de demencia. Kraepelin chamou ao trastorno dementia praecox ("demencia precoz") para distinguilo doutras formas de demencia (Como o Mal de Alzheimer) que ocorre máis tarde na vida das persoas. Utilizou ese termo porque os seus estudos se enfocaron en adultos novos con demencia.

O termo esquizofrenia derívase das palabras gregas 'schizo' (dividido, escindido) e 'phrenos' (mente) e foi acuñado por Eugene Bleuler para referirse á falta de interacción entre os procesos cognitivos e as percepcións. El foi tamén o primeiro en describir os síntomas como positivos ou negativos. Bleuler cambioulle o nome a esquizofrenia dado que era obvio que o nome de Krapelin era enganoso. A palabra praecox implicaba precocidade ou aparecemento temperán dos síntomas, algo así como unha demencia prematura en contraposición coa demencia senil da vellez. Bleuler deuse conta de que a enfermidade non era unha demencia (non sempre levaba a un deterioro mental) e en ocasións podía manifestarse tarde na vida, e que por iso o nome non era correcto.

Co nome esquizofrenia Bleuler pretendía expresar a separación de funcións existente entre personalidade, pensamento, memoria e percepción; así a todo é común confundir o significado crendo que as persoas afectadas teñen unha 'dobre personalidade' (algo parecido ao protagonista do libro de Robert L.Stevenson O estraño caso do doutor Jekyll e Mr. Hyde). A esquizofrenia é común (estímase que afecta ao 1% da poboación), aínda que incorrectamente, confundida cun trastorno de personalidade múltiple (hoxe en día chamado trastorno de identidade disociativa). Aínda que xente diagnosticada con esquizofrenia poida "oír voces" e poida experimentar as voces como distintas personalidades, a esquizofrenia non implica que a persoa experimente cambios entre varias personalidades distintas. A confusión quizais provén en parte do significado do termino de Blueler esquizofrenia (literalmente 'mente partida ou dividida' ). O primeiro caso coñecido de mal uso da palabra esquizofrenia para referirse a "personalidade partida" (no sentido de Jekyll e Hyde) foi nun artigo publicado en 1933 polo poeta T.S. Eliot.

Na primeira metade do século vinte, a esquizofrenia era considerada pola maioría como un defecto hereditario, e os esquizofrénicos foron o obxectivo dos programas euxénicos de moitos países. Decenas de miles foron esterilizados forzosamente, a maioría en Alemaña, nos Estados Unidos e en varios países escandinavos.