Desenvolvemento de aplicacións en contornos de cuarta xeración e con ferramentas CASE

Introdución editar

Este módulo amplía os coñecementos sobre bases de datos adquiridos no módulo «Análise e deseño detallado de aplicacións de informática e de xestión». Cómpre lembrar os seus contidos, e mesmo realizar as prácticas e exercicios.

SQL editar