Deseño e realización de servicios de presentación en contornos gráficos