Alguén que se dedica a tentar meter spam nos diferentes proxectos e linguas de Wikimedia, supoño que será para mellorar a posición en google, sempre pode quedar algún oculto, pero que si detectan os buscadores.--Rocastelo 12:03, 7 xaneiro 2006 (UTC)