Sistemas informáticos multiusuario e en rede/Vocabulario


P Editar

prompt
É o nome que recibe a liña de caracteres que precede ao espazo no que inserimos as ordes. Segundo cal sexa o sistema operativo e maila consola, os datos amosados no prompt e a forma en que se amosan variará.