Sistemas informáticos multiusuario e en rede/Monitor


Características

editar
Tamaño
É a lonxitude da diagonal do monitor. Mídese en polgadas. Téñase en conta que unha polgada equivale a 2,54 cm.
Exemplos: 14", 15", 17", 19", 21".
Frecuencia da actualización
É a cantidade de veces por segundo que se actualiza a pantalla. Mídese en Herzios (Hz).
Tamaño do punto (dot pitch)
Fisicamente, o monitor está composto dunha matriz de puntos que intercala as tres cores básicas do RGB (vermello, verde e azul). Podemos considerar cada agrupación das tres cores coma un elemento, e é a unidade mínima para compoñer un píxel.
O tamaño do punto defínese coma a altura do triángulo formado polas tres cores na matriz. Adoita medirse en milímetros.
Fronte a dous monitores do mesmo tamaño, o tamaño do punto definirá en que monitor se poden alcanzar maiores resolucións e terá maior nitidez, sendo o mellor o que menor tamaño do punto teña.