Sistemas informáticos multiusuario e en rede/Disipador


Os disipadores son uns elementos cuxa función consiste en diminuír o calos dun compoñente do computador. Para iso baséanse na segunda lei da termodinámica, que basicamente consiste en que «dados dous corpos con distinta temperatura, se están en contacto as súas temperaturas tenderán a igualarse, o corpo frío quentarase e o quente arrefriarase».

Para arrefriar utilízase o aire, a unha temperatura inferior á do compoñente que se quere arrefriar. E para que exista unha maior superficie do compoñente en contacto co aire utilízanse unhas estruturas planas e paralelas.