Sistemas informáticos multiusuario e en rede/Buses de comunicación


Un bus é unha vía de comunicación que servirá para conectar dous ou máis dispositivos.

A súa principal característica é que se trata dun medio de transmisión compartido, xa que ao bus conéctanse múltiples dispositivos, e un sinal transmitido por calquera deles pódeno recibir todas as outras unidades conectadas, pero só o utilizará quen posúa o enderezo axeitado. Dita selección realízase mediante o uso de decodificadores.

Denomínase bus do sistema ao conxunto de circuítos encargados da comunicación entre o procesador, a memoria e as unidades de entrada e saída. Para iso utilízase un conxunto de liñas eléctricas dispostas en paralelo. Estas liñas eléctricas estrutúranse, segundo o seu cometido, en:

Bus de datos

editar

Utilízase para transferir a información entre os diferentes elementos do computador, e adoita coincidir co ancho de palabra da memoria. Normalmente consta de 8, 16, 32, 64 ou 128 liñas independentes (ancho do bus). O ancho do bus de datos é un factor esencial para determinar o rendemento global do sistema, posto que determina a lonxitude máxima do dato co que pode traballar o procesador ao mesmo tempo.

Dentro do procesador esta lonxitude coincide co tamaño dos rexistros, se ben o bus de datos fóra do procesador é maior, principalmente para compensar a diferencia de velocidade entre os buses de comunicación da placa e do procesador.

Chámase dualpumped cando a lonxitude do bus de datos da placa base é o dobre de ancho ca o do procesador, ou quadpumped se é catro veces maior. Por exemplo, Pentium IV utiliza rexistros de 32 bits e o bus na placa base é de 128 bits (o ancho da placa e da memoria RAM é o mesmo)

Na actualizade os procesadores traballan en proporción dualpumped.

Bus de enderezos

editar

Utilízase para seleccionar a fonte (no caso dunha operación de lectura) ou o destino (no caso dunha operación de escritura) da información que está ao mesmo tempo no bus de datos.

O ancho do bus de enderezos determinará a cantidade máxima de enderezos de memoria de que se dispón, é dicir, o tamaño da memoria RAM.

A día de hoxe os procesadores traballan cun bus de enderezos de 64 bits.

Bus de control

editar

É o encargado de enviar a información para xestionar e controlar os dispositivos.