PHP/strlen()

< PHP
PHP
← Volver a session_start() strlen() Seguir con strncmp()


A función strlen() devolve a lonxitude da cadea de caracteres fornecida como argumento.


PHP
← Volver a session_start() strlen() Seguir con strncmp()