PHP/isset()

< PHP
PHP
← Volver a is_string() isset() Seguir con opendir()


A función isset() determina se unha variable foi establecida e ten un valor distinto de null. Devolve true se a variable existe e ten valor ou false en caso contrario.


PHP
← Volver a is_string() isset() Seguir con opendir()