PHP/fwrite()

< PHP
PHP
← Volver a fread() fwrite() Seguir con getenv()


A función fwrite() permite escribir bytes nun ficheiro.

DescriciónEditar

int fwrite ( resource $xestor , string $cadea [, int $lonxitude ] )

A función escribe o contido de cadea no fluxo de ficheiro ao que apunta xestor.

Valores devoltosEditar

Devolve a cantidade de bytes escritos ou false de haber algún erro.


PHP
← Volver a fread() fwrite() Seguir con getenv()