PHP/fopen()

< PHP
PHP
← Volver a fileatime() fopen() Seguir con fputs()


A función fopen() abre un ficheiro ou URL.

DescriciónEditar

resource fopen ( string $ficheiro , string $modo [, bool $ruta_a_incluir = false [, resource $contexto ]] )

A función asocia un recurso dado, cuxa ruta se indica mediante a cadea ficheiro, a un fluxo.

ParámetrosEditar

ficheiroEditar

Ruta ao ficheiro ou URL a abrir.

modoEditar

Modo Descrición
'r' Apertura só para lectura, co punteiro situado ao principio do ficheiro.
'r+' Apertura para lectura e escritura, co punteiro situado ao principio do ficheiro.
'w' Apertura só para escritura, co punteiro situado ao principio do ficheiro e o ficheiro baleirado ou creado se non existía.
'w+' Apertura para lectura e escritura, co punteiro situado ao principio do ficheiro e o ficheiro baleirado ou creado se non existía.
'a' Apertura só para escritura, co punteiro situado ao final do ficheiro. Se o ficheiro non existe, intenta crearse.
'a+' Apertura para lectura e escritura, co punteiro situado ao final do ficheiro. Se o ficheiro non existe, intenta crearse.


PHP
← Volver a fileatime() fopen() Seguir con fputs()