PHP/Modificadores

< PHP
PHP
← Volver a Secuencias de escape Modificadores


i
Non se fai distinción entre maiúsculas e minúsculas.


PHP
← Volver a Secuencias de escape Modificadores