Normas de estilo e ortográficas/As maiúsculas/Normas básicas

Galilibro
ORTOGRAFÍA
O alfabeto
As maiúsculas
A puntuación
e admiración
O acento
A abreviatura

Escríbese cun grafema inicial maiúsculo¹

editar
  • Ó comezo do escrito, despois de punto e seguido, logo de punto e aparte e de -sempre que equivallan a un punto- admiración, interrogación e puntos suspensivos:
O texto, salvo en casos excepcionais, non está illado na literatura, senón que, debido á súa función sígnica, pertence con outros signos a un conxunto, é dicir, a un xénero literario, o cal, por esta causa, debe configurarse como un espacio en que unha obra concreta se sitúa establecendo unha complexa rede de relacións con outras obras.
Un xénero literario é, pois unha configuración histórica de constantes semióticas e retóricas que é coincidente cun conxunto de textos. Estas constantes forman un sistema con compoñentes intelixibles pola relación que establecen entre si, pero o xénero pode ser tamén definido dun modo non inmanente, colocándoo en presencia e oposición a outros xéneros.
¿Qué é ficcionalidade? A ficcionalidade presupón contar, supón artellar unha ficción.
  • O grafema inicial dos nomes propios:
Ambos e dous, o Miguel e o Xoel escordaron o nocello dereito
Chamounos Álvarez²
  • O grafema inicial dos alcumes:
Saiu de esmorga co Bocas e co Milhomes.
  • O grafema inicial da primeira palabra das obras literarias e artísticas:
Follas novas
A porta do lume.
  • O grafema inicial da primeira palabra das publicacións periódicas. Neste caso poden ir tamén en maiúscula outras palabras que teñan relevancia semántica:
Xistral
Boletín Galego de Literatura
  • Todos os grafemas iniciais dos substantivos e adxectivos dos nomes de institucións, organismos, empresas e outras entidades formalmente constituídas
A Xunta de Galicia.
Instituto de Ensino Secundario "Manuel García Barros"
  • As siglas escríbense normalmente con caracteres maiúsculos
DOG, OTAN

Notas:

1. Cando unha palabra con maiúscula inicial comece por un dígrafo, só se escribe en maiúscula o primeiro elemento deste: Guevara, China.

2. A utilización de caracteres maiúsculos non exime do uso do acento gráfico.