MySQL/Tipos de datos

MySQL
Tipos de datos


Texto editar

VARCHAR
Cadea de caracteres. A mellor elección para textos dunha soa liña, e cuxa lonxitude máxima poidamos aproximar.

Tempo editar

DATE
Para datas sen hora. O formato de entrada e saída é o ISO: AAAA-MM-DD
DATETIME
Para valores de data e hora. O formato de entrada e saída é: AAAA-MM-DD hh:mm:ss
TIME
Para valores de hora. O formato de entrada e saída é: hh:mm:ss (cun díxito máis para as horas no caso de valores grandes)
TIMESTAMP
Similar ao tipo DATETIME.
YEAR
Para anos. O formato de saída é: AAAA

Véxase tamén editar

Ligazóns externas editar


MySQL
Tipos de datos